グローバルな人材育成を目指す「新世界語学院」-学校案内-


Gi?i thi?u v? tr??ng

 Mục tiêu giáo dục

Nhà trường đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu có khả năng hoạt động trong thời đại toàn cầu hóa của thế kỷ 21. Giáo trình giảng dạy tập trung vào mục tiêu học tiếp lên đại học, học viện sau đại học và trường trung học chuyên nghiệp..

Thế mạnh của nhà trường

Nhà trường có thế mạnh về giảng dạy tiếng Nhật tập trung vào mục tiêu giáo dục Hán tự (Kanji) cho các học viên lần đầu tiên được tiếp xúc với Hán tự đến từ khu vực không sử dụng Hán tự làm chữ viết chính..

Nội dung giờ học

Tổ chức các lớp học theo cấp độ và hướng dẫn học viên phù hợp với từng cấp lớp.
Lớp sơ cấp tập trung vào đào tạo đàm thoại, lớp trung cấp hướng đến hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Lớp cao cấp có các giờ học tập trung đào tạo theo mục tiêu bồi dưỡng năng lực tiếng Nhật cần thiết để học tiếp lên các bậc học khác.
Ngoài ra, để hoàn thiện kỹ năng nói, nhà trường đưa các buổi thuyết trình vào trong giờ học và tích cực tổ chức giao lưu với sinh viên đại học của Nhật Bản, v.v….
Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác theo từng mùa cũng rất phong phú.

メニュー

トピックス